Wydział Matematyczno – Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie:

 • nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka,
 • nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

Najbliższa publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 • mgr Michał Banakiewicz

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  rozprawa doktorska:

  promotor:

  recenzenci:

  • prof. dr hab. Tomasz Natkaniec
   Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdański
  • dr hab. inż. Szymon Głąb
   Instytut Matematyki, Politechnika Łódzka

  recenzje:

  Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Wydziału Matematyczno – Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15, pok. 203,  II piętro.

 • 2019

  mgr Filip Prątnicki ( doktorant WMF US )

  • tytuł: „Właściwości orbitali naturalnych w stanach podstawowych układów dwuelektronowych”.
  • promotor: prof. dr  Jerzy Cioslowski (Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński);

  mgr Arnold Kowalski ( doktorant WMF US )

  • tytuł: „Wzrost meromorficznych powierzchni minimalnych i krzywych całkowitych”.
  • promotor: prof. dr hab. Iwan Marczenko (Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński);
  • promotor pomocniczy: dr Ewa Ciechanowicz (Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński);

  mgr Marta Dudek ( doktorant WMF US )

  • tytuł: „Ogólna Teoria Względności ze stałą kosmologiczną jako teoria cechowania”,
  • promotor: dr hab. Janusz Garecki (Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński);

  mgr Mateusz Firkowski ( doktorant WMF US )

  • tytuł: Selected problems of stability and observability of Timoshenko beams.
  • promotor: prof. dr hab. Grigorij Sklyar (Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński);
  • promotor pomocniczy: dr Jarosław Woźniak (Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński);
 • 2018

  mgr Katarzyna Leszczyńska ( doktorant WMF US )

  • tytuł: „Wpływ dynamiki stałych fundamentalnych na fizykę wczesnego Wszechświata”.
  • promotor: prof. dr hab. Mariusz P.Dąbrowski (Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński);
  • promotor pomocniczy: dr Tomasz Denkiewicz (Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński);

  mgr Wiktoria Pereira ( doktorant WMF US )

  • tytuł: „Badania aberracji chromosomowych limfocytów krwi obwodowej wywołanych przez napromieniowanie neutronami prędkimi”.
  • promotor: prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski (Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński);
  • promotor pomocniczy: dr Agata Kowalska (Akademia Morska w Szczecinie);
 • 2017

  mgr Michał Banakiewicz  ( doktorant WMF US )

  mgr Mateusz Kaczmarski ( doktorant WMF US )

  • tytuł: „Wpływ defektów sieci krystalicznej na ekranowanie elektronowe w reakcji fuzji deuteronów”.
  • promotor: prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski (Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński)
 • 2015

  mgr Joanna Kaczmarska ( Albin ) ( WMF US Szczecin )

  • tytuł: „Dwu- i trójwymiarowe układy kulombowskie w granicy klasycznej”
  • promotor: prof. zw. dr Jerzy Ciosłowski (Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński)

  mgr Daniel Weiβbach

  • tytuł: Precise measurements of cross section enhancements of the 2H(d,p)3H reaction in metals and other advanced nuclear energy sources
  • promotor: prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski (Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński)
  • promotor pomocniczy: dr Gőtz Ruprecht (Institut Solid State Nuclear Physics, Berlin, Niemcy)
 • 2013

  mgr Karolina Krawciów ( WMF US Szczecin )

  • tytuł: „Pewne równania diofantyczne typu Fermata i krzywe eliptyczne”
  • promotor: dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. US (Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński)

Stopnie doktora nadane przez Wydział Matematyczno – Fizyczny US

 • Wojciech Bondarewicz

  rozprawa doktorska:

  • tytuł: „Przeszkody do działania zasady lokalno – globalnej w grupach Mordella – Weila”
  • streszczenie/ summary

  promotor:

  recenzenci:

  • prof. dr hab. Piotr Pragacz
   Instytut Matematyczny PAN, Warszawa
  • prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
   Wydział Matematyki i Informatyki, UAM Poznań

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

  dodatkowe informacje:

  • Rozprawa doktorska została wyróżniona
 • Federico Panichi

  rozprawa doktorska:

  • tytuł: „Analiza dynamiczna wybranych, wielokrotnych układów planetarnych odkrytych przez misję KEPLER”
  • title: „Dynamical analysis of selected, multiple planetary systems detected by the KEPLER mission”
  • streszczenie/ summary

  promotor:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Goździewski
   Centrum Astronomii UMK Toruń

  recenzenci:

  • prof. dr hab. Maciej Konacki
   Zakład Astrofizyki, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Toruń
  • dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
   Instytut Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  • 5 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali 106

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

  dodatkowe informacje:

  • Rozprawa doktorska została wyróżniona
 • Dawid Kędzierski

  rozprawa doktorska:

  • tytuł: „Macierze modułów wyjątkowych oraz faktoryzacje macierzowe wiązek wektorowych”
  • streszczenie/ summary

  promotor:

  recenzenci:

  • Prof.dr hab. Daniel Simson,
   Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
  • Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak,
   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

  dodatkowe informacje:

  • Rozprawa doktorska została wyróżniona
 • Agata Kowalska

  rozprawa doktorska:

  • tytuł: „Badanie efektywności mechanizmów reperacji i efektów gęstości jonizacji na podstawie aberracji chromosomowych wywołanych przez promieniowanie jonizujące”
  • title: „Investigation of efficiency of repair mechanisms and ionization density effects by means of observed chromosome aberrations induced by ionizing radiation”
  • streszczenie/ summary

  promotor:

  recenzenci:

  • dr hab. Zygmunt Szefliński
   Środowiskowe Laboratorium Cieżkich Jonów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  • Prof. dr hab. Paweł Olko
   Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

  dodatkowe informacje:

  • Rozprawa doktorska została wyróżniona
 • Konrad Marosek

  rozprawa doktorska:

  • „Regularyzacja osobliwości kosmologicznych i cykliczne multiwszechświaty w teorii z dynamicznymi stałymi fundamentalnymi”
  • streszczenie/ summary

  promotor:

  promotor pomocniczy: 

  recenzenci:

  • Prof. dr hab. Andrzej Królak, Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
  • Prof. dr hab. Marek Szydłowski, Zakład Radioastronomii I Fizyki Kosmicznej, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
 • Mateusz Paczwa

  rozprawa doktorska:

  • tytuł: „Badanie struktury i dynamiki natrolitu metodami magnetycznego rezonansu jądrowego”
  • streszczenie
  • summary

  promotor:

  promotor pomocniczy: 

  recenzenci:

  • dr hab. Zbigniew Fojud, Z-d Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki, UAM, Poznań
  • dr hab. Bohdan Padlyak, Z-d Spektroskopii Materiałów Funkcjonalnych IF, UZ, Zielona Góra

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  • 27 października 2017 r. o godz. 12:00 w sali 106
  • zawiadomienie

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

  dodatkowe informacje:

  • rozprawa doktorska została wyróżniona
 • Hussain Gohar

  rozprawa doktorska:

  • „Thermodynamical aspects of black holes and cosmological horizons in varying fundamental constants theories”
  • streszczenie

  promotor:

  promotor pomocniczy: 

  recenzenci:

  • Prof. dr hab. Marek Biesiada, Zakład Astrofizyki i Kosmologii, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice
  • Prof. dr hab. Marek Rogatko, Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji, Instytut Fizyki, UMCS, Lublin

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

  dodatkowe informacje:

  • rozprawa doktorska została wyróżniona
 • Włodzimierz Laskowski

  rozprawa doktorska:

  • „Funkcjonały całkowe efektywnej energii dla cienkich membran na przestrzeni Orlicza-Sobolewa”
  • streszczenie
  • summary

  promotor:

  recenzenci:

  • Prof. dr hab. Henryk Hudzik, UAM Poznań
  • dr hab. Agnieszka Kałamajska, prof. UW,  Uniwersytet Warszawski

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
 • Piotr Polak

  rozprawa doktorska”

  • „Ocena asymptotyki rozwiązań układów z opóźnieniem typu neutralnego.”
  • streszczenie
  • summary

  promotor:

  recenzenci:

  • prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk, Zakład Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki PAN,
  • prof. dr hab. Valerij Korobov, Zakład Równań Różniczkowych i Sterowania, Uniwersytet Charkowski.

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  data nadania:

  • 21 czerwca 2016 r.

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
 • Ali Ihsan Kilic

  rozprawa doktorska:

  • „Angular Distributions And Neutron-To-Proton Branching Ratio Of The D+D Reactions At Very Low Energies.”
  • streszczenie
  • summary

  promotor:

  recenzenci:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Rusek, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. AGH – Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  data nadania:

  • 4.12.2015 r.

  Stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
 • Lars Martin

  rozprawa doktorska:

  • „Tactic: The Triumf Annular Chamber for Tracking and Identification of Charged Particles”
  • streszczenie
  • summary

  promotor:

  promotor pomocniczy:  

  • Dr Gőtz Ruprecht, (Institut for Solid-State Nuclear Physics, Berlin, Niemcy)

  recenzenci:    

  • Prof. dr hab. Wojciech Dominik, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  • Prof. dr hab. Daniel Bemmerer, Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf, Niemcy

  recenzje:

  publiczna obrony rozprawy doktorskiej:

  data nadania:

  • 15.10.2015 r.

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Stopnie doktora nadane przez Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny US

 • Yani Zhao

  rozprawa doktorska

  • „Development of numerical techniques to treat ring – shaped quasi one – dimensional objects forming complex knots and their application to the study of the thermal properties of polymer knots”

  promotor:

  recenzenci:

  • Prof. dr hab. Marek Cieplak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
  • Prof. dr hab. Kurt Kremer, Max-Planck-Institute for Polymer Research – Mainz

  data nadania:

  • 15. grudnia 2014 r.

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka z wyróżnieniem
 • Grzegorz Galant

  rozprawa doktorska:

  • „Nieliniowa dynamika modów plazmowych wzbudzanych przez szybkie jony w plazmie wysokotemperaturowej”

  promotor:

  promotor pomocniczy:          

  • dr Jarosław Zaleśny, (Instytut Fizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)

  recenzenci:

  • Prof. dr hab. Eryk Infeld, Instytut Problemów Jądrowych, NCBJ Warszawa
  • Prof. dr hab. Zbigniew Kazimierz Peradzyński, Uniwersytet Warszawski

  data nadania:

  • 22.10.2014 r.

  Stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
 • Marcin Ślęczka

  rozprawa doktorska:

  • „Niezależny od cechowania opis jonizacji atomów przez silne i krótkie impulsy laserowe”

  promotor:

  • dr hab. Adam Bechler, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński

  recenzenci:   

  • Prof. dr hab. Mirosław Brewczyk, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • dr hab. Jarosław Bauer, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

  data nadania:

  • 26.09.2014 r.

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
 • Natalia Targosz-Ślęczka

  rozprawa doktorska:

  • „Badanie efektu ekranowania elektronowego w reakcjach fuzji deuteronów w warunkach ultra wysokiej próżni”

  promotor:

  recenzenci:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Rusek, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Stanisław Kistryn, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

  data nadania:

  • 19.07.2012 r.

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
 • Adam Balcerzak

  rozprawa doktorska:

  • Teorie grawitacji wyższego rzędu na membranie”

  promotor:

  recenzenci:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Meissner, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Bogusław Broda, Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

  data nadania:

  • 25.11.2009 r.

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
 • Jarosław Paturej

  rozprawa doktorska:

  • „Dynamika łańcucha losowego  z narzuconym warunkiem sztywnych więzów w formalizmie całek po trajektoriach”

  promotor:

  recenzenci:

  • Prof. dr hab. Henryk Arodź, Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
  • dr hab. Zbigniew Jaskólski, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

  data nadania:

  • 07.10.2009 r.

  stopień naukowy:

  • Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka