Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (WRSS WMF US)

Jest to jedyny oficjalny organ reprezentujący studentów Wydziału Matematyczno-Fizycznego przed jego władzami oraz reprezentujący studentów Wydziału na zewnątrz. Jesteśmy autonomiczną strukturą, która działa na rzecz naszych studentów, jednocześnie będąc częścią uczelnianego samorządu, z którym współpracujemy na rzecz studentów całego uniwersytetu.

Samorząd składa się z kilku osób, które dobrowolnie, świadomie i nieodpłatnie poświęcają swój czas, by nasi studenci mogli studiować, wykorzystując w pełni swoje prawa. Swój głos zabiera tam, gdzie to potrzebne: na Radzie Wydziału, Radach Instytutów i innych komisjach.

Samorząd wydziałowy zajmuje się także kluczowymi sprawami, jakimi są pomoc materialna, domy studenckie i sprawy studenckie, które pomagamy rozwiązywać jako mediatorzy i arbitrzy.

Na tle kulturalnym nasz samorząd również prężnie działa. W tym roku chcielibyśmy zaproponować dwie nowości: wieczory integracyjne i noce filmowe. Obecnie te przedsięwzięcia są na etapach planowania i organizacji, więcej szczegół zostanie podanych w najbliższym czasie.