Środowe Seminarium w Instytucie Fizyki

    W ramach Środowego Seminarium w Instytucie Fizyki  16 maja 2018 o godz. 12:30 w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka WKFiP Z, ul. Narutowicza 17 C(wjazd od ul. Narutowicza lub wejście od ul. Głowackiego) odbędzie się

    SEMINARIUM NAUKOWE
    nt.: Wzrok w sporcie

    Podczas seminarium przedstawione zostaną projekty badawcze realizowane przez zespół naukowy laboratorium kinezjologii Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US. Wśród głównych zagadnień seminarium omówione zostaną tematy związane z wykorzystaniem badań elektrofizjologicznych układu wzrokowego w sporcie, badań funkcji okulomotorycznych przy użyciu mobilnego systemu eyetrackingowego w działaniach motorycznych, oraz badań eksperymentalnych nad wdrażaniem programów doskonalących funkcje percepcji wzrokowej u sportowców. W szczególności zaprezentowane zostaną metody pomiaru laboratoryjnego funkcji wzrokowych oraz pomiaru w warunkach specyfiki zachowań motorycznych.

    Program seminarium