Strategia Rozwoju Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Pobierz plik (S T R A T E G I A   R O Z W O J U -2012-2020.pdf) zatwierdzona Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 91/2013/2014 Pobierz plik (Uchwała - strategia WMF.pdf) z dnia 18 grudnia 2013 roku.