Strategia Rozwoju Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego zatwierdzona Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 91/2013/2014  z dnia 18 grudnia 2013 roku.

strategia WMF na lata 2012- 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Matematyczno-Fizycznego
uchwała - strategia WMF na lata 2012- 2020 Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Fizycznego Nr 91/2013/2014