Ciekawą ofertą dla aktywnych studentów są koła naukowe, w ramach których odbywają się cykliczne spotkania oraz międzyuczelniane konferencje. Inicjatywa kół naukowych pozwala rozszerzyć oraz zgłębić zagadnienia wykraczające poza standardowy kurs studiów. Dla chętnych studentów jest to doskonała okazja do rozszerzenia własnej wiedzy oraz zgłębienia interesujących ich zagadnień.

Obecnie studenci Wydziału Matematyczno-Fizycznego, już od wielu lat, angażują się w działalność w ramach niżej wymienionych kół naukowych:

 • Koło Naukowe Astronomów Uniwersytetu Szczecińskiego

  opis:

  Koło Naukowe Astronomów powstało z inicjatywy studentów i jest doskonałą formą uczestnictwa żaków w badaniach naukowych prowadzonych na uczelni. Działając w Kole Naukowym poszerzamy swoją wiedzę i umiejętności, realizujemy i rozwijamy nasze zainteresowania w dziedzinie astronomii, astrofizyki, astrobiologii, nauk planetarnych oraz badań kosmicznych. Utrzymujemy kontakty i nawiązujemy współpracę ze studentami w innych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

  opiekun:

  e-mail:

 • Koło Naukowe Fizyków

  opis:

  Koło Naukowe Fizyków istnieje na Wydziale Matematyczno-Fizycznym od 1994 roku. Celem naszej działalności jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, czynny udział w promocji wydziału oraz integracja z wykładowcami i studentami fizyki z innych miast Polski.

  Działalność członków koła polega na:

  1. organizowaniu:
   • seminariów poświęconych osiągnięciom naukowym laureatów Nagrody Nobla z fizyki; odczyty wygłaszają członkowie KNF,
   • wyjazdów naukowych do Międzyzdrojów, gdzie przez kil-ka dni razem z wykładowcami i studentami fizyki z innych uczelni w Polsce wygłaszamy referaty dotyczące ciekawych zagadnień, koncepcji i problemów badawczych. Jest to najstarsza (od 1994 roku), coroczna konferencja organizowana przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyło się już 25 spotkań seminaryjnych studentów fizyki US, w których uczestniczyło kilkaset osób i wygłoszono ponad 270 referatów naukowych,
   • seminariów kosmologicznych, które są poświęcone zagadnieniom powstania i ewolucji Wszechświata,
   • spotkań dyskusyjnych na różne tematy naukowe z zakresu nauk ścisłych
  2. wspieraniu promocji naszego wydziału, w celu zainteresowania kierunkiem potencjalnych studentów.

  opiekun:

  strona domowa:

  Adres e-mail:

 • Koło Naukowe Matematyków

  opis:

  Głównym celem działalności Koła Naukowego Matematyków jest rozszerzanie wiedzy matematycznej ukierunkowane na perspektywę przyszłej pracy naukowej. Mniej głównym celem jest budowanie i wzmacnianie nieformalnych więzi pomiędzy ludźmi cieszącymi się poznawaniem matematyki. Członkowie Koła, na prawie cotygodniowych spotkaniach zapoznają się z tematyką, rzadziej poruszaną w trakcie studiów, a stanowiącą uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach. Nasze Koło współpracuje także ze szkołami z regionu. Ważnym corocznym wydarzeniem w funkcjonowaniu Koła jest organizacja Międzyuczelnianego Obozu Naukowego “Wisełka”, który odbywa się tradycyjnie we wrześniu.”

  opiekunowie:

  e-mail:

 • Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki

  opis:

  Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki zostało reaktywowane w roku 2003. W latach 1974 – 1985 funkcjonowało pod nazwą: Koło Młodych Dydaktyków WSP w Szczecinie. Koło organizuje coroczne Ogólnopolskie Konferencje Naukowe Dydaktyków matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura” w Pobierowie, konkurs wiedzy matematycznej nie objętej programem nauczania WEKTOR oraz – od roku 2010 – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Matematyka w obiektywie. Członkowie koła biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach. Współpracują ze szkołami wszystkich poziomów nauczania, przygotowują publikacje naukowe i dydaktyczne. Od roku 2011 Koło prowadzi działalność wydawniczą (najważniejsze publikacje książkowe: Kultura matematyczna dla nauczycieli – 2011, Poznawcza sieć matematycznego myślenia – 2012, O fotografii w nauczaniu matematyki. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów. – 2013)

  opiekun:

  e-mail:

 • Koło Kultury Matematycznej

  opis:

  Koło Kultury Matematycznej działa od 2014 roku. Naszym celem jest popularyzacja matematyki oraz jej szeroko pojętej kultury. Richard Feynman powiedział: „Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody”. W pracy staramy się  pokazać, że matematyka jest wszechobecna, użyteczna i piękna. Prowadzimy bloga, dzięki któremu zachęcamy środowisko internautów do odkrywania tajemnic królowej nauk. Współpracujemy z Kołem Młodych Dydaktyków przy organizacji corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura” w Pobierowie oraz Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Bierzemy również udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach. Mamy stały kontakt z wieloma szkołami, przygotowujemy dla uczniów autorskie warsztaty matematyczne.

  opiekun:

  e-mail:

  blog: