Studentom Uniwersytetu Szczecińskiego przysługuję prawo do ubiegania się o stypendia socjalne, stypendia rektora, miejsce  w domu studenta.

Więcej informacji na stronie: www.studenci.usz.edu.pl