Loga staż OO

W październiku 2018 roku ruszył program   Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Nauk Ścisłych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym realizowany w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego programu Uniwersytet Szczeciński oferuje stypendia dla doktorantów w wysokości 4000 złotych miesięcznie. Stypendia przyznawane są na dany rok akademicki z możliwością przedłużenia na kolejne lata do czasu zakończenia programu, czyli do września 2022 roku.

Ponadto w ramach programu przewidziane są środki na zagraniczne wizyty badawcze, workshopy i szkoły letnie oraz na wpółpracę międzynarodową.

Grupy badawcze na naszym Wydziale [Badania naukowe-IM], [Badania naukowe-IF] mają wysoki międzynarodowy poziom oraz prowadzą badania  we współpracy z wieloma polskimi i międzynarodowymi ośrodkami  [Współpraca-IM], [Współpraca-IF]. Współpraca ta skutkuje wizytami światowej klasy naukowców w ramach kolokwium, wizyt naukowych  oraz  konferencji organizowanych na naszym Wydziale [Kolokwium Matematyczne], [Seminaria-IM], [Seminaria-IF].  Zachęcamy naszych studentów do skorzystania z tych kontaktów w celu rozwijania własnej współpracy międzynarodowej.

Informacje na temat programu można uzyskać u:

z matematyki: z fizyki:
Prof. Franz-Viktor Kuhlmann, fvk@usz.edu.pl, Prof. Konrad Czerski, konrad.czerski@usz.edu.pl.

Dodatkowy nabór dla doktorantów, którzy rozpoczęli Studia Doktoranckie przed 1.10.2018r.:  zgłoszenia do  przyjmowane są do 13 marca 2019r.