Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego współpracuje z następującymi organizacjami pożytku publicznego:

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski

  logo-polski-zwiazek-niewidomych-okreg-zachodniopomorskiPolski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski jest organizacją pożytku publicznego reprezentującą osoby niewidome i słabowidzące.

  porozumienie zawarte:

  • od 15 stycznia 2018 (bezterminowo).

  współpraca obejmuje:

  • udostępnianie pracowni PZN OZ dla prowadzenia zajęć ze studentami Optyki Okularowej,
  • współpraca dydaktyczna i naukowa obejmująca opracowywanie i udoskonalanie pomocy wzrokowych dla osób niedowidzących,
  • współpraca w ramach realizowanych projektów finansowanych z funduszy europejskich.