• Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie

  porozumienie zawarte:

  • od 7.01.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego
  • uczestniczenie uczniów Szkoły w wykładach popularno-naukowych prowadzonych przez pracowników Instytutu,
  • możliwość uczestniczenia uczniów Szkoły w odczytach studenckich kół naukowych działających w Instytucie,
  • wykłady o tematyce fizycznej wygłaszane przez pracowników lub studentów Instytutu w Szkole, pomoc pracowników lub studentów Instytutu w organizacji w Szkole imprez takich jak np. Dzień Fizyki,
  • możliwość udziału uczniów Szkoły w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale, możliwość wypożyczania Szkole przez Instytut pomocy dydaktycznych, możliwość wynajmu sal (w tym auli) i pracowni fizycznych na preferencyjnych, negocjowanych warunkach, ustalanych odrębnym porozumieniem,
  • pomoc Szkoły w organizowaniu praktyk studenckich,
  • możliwość udziału studentów Instytutu w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę
  • sugerowanie władzom Instytutu potrzebnych modyfikacji programów kształcenia celem poprawy przygotowania studentów do pracy w szkole,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim

  współpraca obejmuje:

  • możliwość udziału uczniów szkoły  w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale,
  • uczestniczenie uczniów Szkoły w wykładach popularno-naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału,
  • wygłaszanie wykładów o tematyce matematycznej i fizycznej przez pracowników lub studentów Wydziału w Szkole.
 • Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

  logo-ken-new-1porozumienie zawarte:

  • 23.03.2018  do 30.06.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US.
  • pomoc w promowaniu wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę poprzez dystrybucje informacji elektronicznych i drukowanych.
  • pomoc w działaniach dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zajęcia warsztatowe, seminaria, konferencje, konkursy, pokazy, itp.)
  • promowanie przez Szkołę działań WMF US o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym na stronie internetowej, podczas uroczystości, warsztatów, spotkań plenerowych i imprez własnych.
  • sugerowanie władzom WMF US potrzebnych modyfikacji programów i zakresów kształcenia studentów w kontekście poprawy ich przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela.
  • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie

  logo-szkola-podstawowa-nr-7-im-heleny-raszkiporozumienie zawarte:

  • 12.02.2018  do 30.06.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US.
  • pomoc w promowaniu wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę poprzez dystrybucje informacji elektronicznych i drukowanych.
  • pomoc w działaniach dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zajęcia warsztatowe, seminaria, konferencje, konkursy, pokazy, itp.)
  • promowanie przez Szkołę działań WMF US o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym na stronie internetowej, podczas uroczystości, warsztatów, spotkań plenerowych i imprez własnych.
  • sugerowanie władzom WMF US potrzebnych modyfikacji programów i zakresów kształcenia studentów w kontekście poprawy ich przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela.
  • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie

  porozumienie zawarte:

  • 12.02.2018  do 30.06.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US.
  • pomoc w promowaniu wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę poprzez dystrybucje informacji elektronicznych i drukowanych.
  • pomoc w działaniach dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zajęcia warsztatowe, seminaria, konferencje, konkursy, pokazy, itp.)
  • promowanie przez Szkołę działań WMF US o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym na stronie internetowej, podczas uroczystości, warsztatów, spotkań plenerowych i imprez własnych.
  • sugerowanie władzom WMF US potrzebnych modyfikacji programów i zakresów kształcenia studentów w kontekście poprawy ich przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela.
  • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.
 • Polsko-Amerykańskimi Szkołami Prywatnymi w Szczecinie

  porozumienie zawarte:Polsko-amerykanskie szkoly logo

  • 08.12.2017 (bezterminowo)

  współpraca obejmuje:

  • możliwość udziału uczniów szkoły  w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale.
 • V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

  logo-v-liceum-ogolnoksztalcace-z-oddzialami-dwujezycznymi-im-adama-asnyka-w-szczecinieporozumienie zawarte:

  • 22.11.2017 (bezterminowo)

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
  • uczestniczenie uczniów Szkoły w wykładach popularno-naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału, możliwość uczestniczenia uczniów Szkoły w odczytach studenckich kół naukowych działających na Wydziale, jak również w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale
  • wygłaszanie wykładów o tematyce matematycznej i fizycznej przez pracowników lub studentów Wydziału w Szkole, pomoc pracowników lub studentów Wydziału w organizacji w Szkole imprez takich jak Dzień Matematyki, Dzień Fizyki, Dzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, itp
  • możliwość wypożyczania Szkole przez Wydział pomocy dydaktycznych, możliwość wynajmu sal (w tym auli) i pracowni fizycznych na preferencyjnych, negocjowanych warunkach, ustalanych odrębnym porozumieniem
  • pomoc Szkoły w organizowaniu praktyk studenckich, możliwość udziału studentów Wydziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę
  • sugerowanie władzom Wydziału potrzebnych modyfikacji  programów kształcenia celem poprawy przygotowania studentów do pracy w szkole
 • II Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie

  logo-ii-liceum-ogolnoksztalcace-imienia-cypriana-kamila-norwida-w-stargardzieporozumienie zawarte:

  • 20.11.2017  do 30.06.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US.
  • pomoc w promowaniu wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę poprzez dystrybucje informacji elektronicznych i drukowanych.
  • pomoc w działaniach dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zajęcia warsztatowe, seminaria, konferencje, konkursy, pokazy, itp.)
  • promowanie przez Szkołę działań WMF US o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym na stronie internetowej, podczas uroczystości, warsztatów, spotkań plenerowych i imprez własnych.
  • sugerowanie władzom WMF US potrzebnych modyfikacji programów i zakresów kształcenia studentów w kontekście poprawy ich przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela.
  • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.
 • Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku

  Zespół Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinkuporozumienie zawarte:

  • 4.11.2017  do 30.06.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US.
  • pomoc w promowaniu wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę poprzez dystrybucje informacji elektronicznych i drukowanych.
  • pomoc w działaniach dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zajęcia warsztatowe, seminaria, konferencje, konkursy, pokazy, itp.)
  • promowanie przez Szkołę działań WMF US o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym na stronie internetowej, podczas uroczystości, warsztatów, spotkań plenerowych i imprez własnych.
  • sugerowanie władzom WMF US potrzebnych modyfikacji programów i zakresów kształcenia studentów w kontekście poprawy ich przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela.
  • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie

  klo-logoporozumienie zawarte:

  • 25.10.2017 (bezterminowo)

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
  • uczestniczenie uczniów Szkoły w wykładach popularno-naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału, możliwość uczestniczenia uczniów Szkoły w odczytach studenckich kół naukowych działających na Wydziale, jak również w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale
  • wygłaszanie wykładów o tematyce matematycznej i fizycznej przez pracowników lub studentów Wydziału w Szkole, pomoc pracowników lub studentów Wydziału w organizacji w Szkole imprez takich jak Dzień Matematyki, Dzień Fizyki, Dzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, itp
  • możliwość wypożyczania Szkole przez Wydział pomocy dydaktycznych, możliwość wynajmu sal (w tym auli) i pracowni fizycznych na preferencyjnych, negocjowanych warunkach, ustalanych odrębnym porozumieniem
  • pomoc Szkoły w organizowaniu praktyk studenckich, możliwość udziału studentów Wydziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę
  • sugerowanie władzom Wydziału potrzebnych modyfikacji  programów kształcenia celem poprawy przygotowania studentów do pracy w szkole
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzesku

  porozumienie zawarte:

  • 17.10.2017  do 30.06.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US.
  • pomoc w promowaniu wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę poprzez dystrybucje informacji elektronicznych i drukowanych.
  • pomoc w działaniach dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zajęcia warsztatowe, seminaria, konferencje, konkursy, pokazy, itp.)
  • promowanie przez Szkołę działań WMF US o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym na stronie internetowej, podczas uroczystości, warsztatów, spotkań plenerowych i imprez własnych.
  • sugerowanie władzom WMF US potrzebnych modyfikacji programów i zakresów kształcenia studentów w kontekście poprawy ich przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela.
  • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, Koźmin Wielkopolski

  Logo SP nr 3porozumienie zawarte:

  • 22.09.2017  do 30.06.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US.
  • pomoc w promowaniu wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę poprzez dystrybucje informacji elektronicznych i drukowanych.
  • pomoc w działaniach dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zajęcia warsztatowe, seminaria, konferencje, konkursy, pokazy, itp.)
  • promowanie przez Szkołę działań WMF US o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym na stronie internetowej, podczas uroczystości, warsztatów, spotkań plenerowych i imprez własnych.
  • sugerowanie władzom WMF US potrzebnych modyfikacji programów i zakresów kształcenia studentów w kontekście poprawy ich przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela.
  • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

  Logo -Szkoła podstawowa nr 8 w Policachporozumienie zawarte:

  • 15.09.2017  do 30.06.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US.
  • pomoc w promowaniu wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę poprzez dystrybucje informacji elektronicznych i drukowanych.
  • pomoc w działaniach dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zajęcia warsztatowe, seminaria, konferencje, konkursy, pokazy, itp.)
  • promowanie przez Szkołę działań WMF US o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym na stronie internetowej, podczas uroczystości, warsztatów, spotkań plenerowych i imprez własnych.
  • sugerowanie władzom WMF US potrzebnych modyfikacji programów i zakresów kształcenia studentów w kontekście poprawy ich przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela.
  • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.
 • Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie

  logo-zespol-szkol-sportowych-im-sportowcow-ziemi-szczecinskiej-w-szczecinieporozumienie zawarte:

  • 15.09.2017  do 30.06.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US.
  • pomoc w promowaniu wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę poprzez dystrybucje informacji elektronicznych i drukowanych.
  • pomoc w działaniach dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zajęcia warsztatowe, seminaria, konferencje, konkursy, pokazy, itp.)
  • promowanie przez Szkołę działań WMF US o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym na stronie internetowej, podczas uroczystości, warsztatów, spotkań plenerowych i imprez własnych.
  • sugerowanie władzom WMF US potrzebnych modyfikacji programów i zakresów kształcenia studentów w kontekście poprawy ich przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela.
  • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.
 • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino

  logo-ix-liceum-ogolnoksztalcace-z-oddzialami-dwujezycznymi-im-bohaterow-monte-cassinoporozumienie zawarte:

  • 15.09.2017  do 30.06.2019

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Zakładem Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US.
  • pomoc w promowaniu wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Szkołę poprzez dystrybucje informacji elektronicznych i drukowanych.
  • pomoc w działaniach dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zajęcia warsztatowe, seminaria, konferencje, konkursy, pokazy, itp.)
  • promowanie przez Szkołę działań WMF US o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym na stronie internetowej, podczas uroczystości, warsztatów, spotkań plenerowych i imprez własnych.
  • sugerowanie władzom WMF US potrzebnych modyfikacji programów i zakresów kształcenia studentów w kontekście poprawy ich przygotowania do pełnienia obowiązków nauczyciela.
  • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, udziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.