Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest dla Wydziały Matematyczno-Fizycznego ideą niezwykle istotną, która składa się z wielu różnych działań oraz inicjatyw. Współpracując z potencjalnymi pracodawcami naszych przyszłych absolwentów podnosimy jakość oraz atrakcyjność proponowanych przez Wydział studiów. Ponadto jednym z zadań Wydziału Matematyczno-Fizycznego, jako ośrodka pielęgnującego wspaniale i wzniosłe tradycję naukowe, jest rozbudzanie świadomości fizycznej i matematycznej wśród uczniów, studentów oraz społeczności lokalnej.