Wykład otwarty Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

    Zarząd Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaprasza na wykład otwarty, który odbędzie się 22 listopada (środa) 2017 r. o godzinie 17.00 w auli Wydziału  Matematyczno-Fizycznego US ul. Wielkopolska 15 (sala nr 116). Wykład pt.

    „Co to jest astronomia fal grawitacyjnych?”

    wygłosi  prof. dr hab. Andrzej Krolak z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum Badan Jądrowych, Warszawa. Prof. Krolak jest Liderem Polskiego konsorcjum POLGRAW  badającego fale grawitacyjne oraz członkiem konsorcjów LIGO/VIRGO detektorów fal grawitacyjnych.

    Prof. Krolak przedstawi podstawowe idee teorii grawitacji Einsteina oraz zjawiska fal grawitacyjnych. W szczególności przedstawione zostaną ostatnie odkrycia w zakresie fal grawitacyjnych, które zostały uhonorowane Nagroda Nobla za 2017 rok. Wykładowca opisze jak działają obserwatoria fal grawitacyjnych oraz jakie obserwacje astronomiczne te obserwatoria mogą prowadzić. W szczególności obserwacje, które otwierają „nowe okno” na Wszechświat.

    2017_listopad_plakata3