Wykład w ramach seminarium z Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej

    W ramach Seminarium z Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej (organizatorzy: Grzegorz Banaszak, Piotr Krasoń) w czwartek 8 listopada 2018 o godz. 14:00 w sali 212 w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego w Szczecinie ul. Wielkopolska 15,

    Prof. Piotr Pragacz
    Instytut Matematyki PAN, Warszawa

    wygłosi wykład pt:

    A new approach to Schubert classes