Wydział Matematyczno-Fizyczny zaprasza uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na wykłady otwarte o charakterze popularno-naukowym, podczas których zgłębią niezwykłe  intrygujące zagadnienia z fizyki oraz matematyki.

Wykłady odbywają się w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego, ul. Wielkopolska 15, 71-451 Szczecin.

Terminy wykładów uzgadniane są indywidualnie ze szkołami.

Proponowane tematy wykładów.

 • Dla szkół podstawowych (klasy IV - VI )

  1. „Liczby Fibbonacciego” – dr Grzegorz Szkibiel
  2. „Szyfrowanie a arytmetyka” – dr Grzegorz Szkibiel
  3. „Biofizyka oka” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Zajęcia przedstawiające proces widzenia i funkcje wzroku, charakteryzujące wady wzroku i metody korekcji tych wad, porównujące proces widzenia przez ludzi i zwierzęta.
  4. „Maria Skłodowska-Curie” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Wykład opisujący życie i osiągnięcia naszej wybitnej rodaczki w dziedzinie promieniotwórczości.
  5. „Promieniowanie jonizujące w służbie człowieka” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Wykład opisujący rodzaje promieniowania, ich wpływ na organizmy żywe i wykorzystanie w medycynie, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska, przemyśle i energetyce.
  6. „Energia z jądra atomu” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Wykład opisujący problemy energetyczne świata, metody wykorzystania energii jądrowej, oraz budowę i działanie elektrowni jądrowej.
 • Dla szkół podstawowych (klasy VII) i gimnazjów

  1. „Szyfrowanie a arytmetyka” – dr Grzegorz Szkibiel
  2. „Zloty podział – czyli piękno oczami matematyka” – dr Dawid Kędzierski
  3. „Wzór Eulera od kuchni” – dr Dawid Kędzierski
  4. „Kolorowanie map” – dr Dawid Kędzierski
  5. „Origami i trysekcja kata, czyli opowieść o greckiej matematyce” – dr Dawid Kędzierski
  6. „Po sznurku do kłębka – czyli wstęp do rekurencji” – dr Dawid Kędzierski
  7. „Biofizyka oka” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Zajęcia przedstawiające proces widzenia i funkcje wzroku, charakteryzujące wady wzroku i metody korekcji tych wad, porównujące proces widzenia przez ludzi i zwierzęta.
  8. „Maria Skłodowska-Curie” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Wykład opisujący życie i osiągnięcia naszej wybitnej rodaczki w dziedzinie promieniotwórczości.
  9. „Promieniowanie jonizujące w służbie człowieka” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Wykład opisujący rodzaje promieniowania, ich wpływ na organizmy żywe i wykorzystanie w medycynie, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska, przemyśle i energetyce.
  10. „Energia z jądra atomu” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Wykład opisujący problemy energetyczne świata, metody wykorzystania energii jądrowej, oraz budowę i działanie elektrowni jądrowej.
  11. „Rzecz o ułamkach łańcuchowych” – dr Małgorzata Wieczorek
  12. „Matematyczne paradoksy i zadania niespodzianki” – dr Andrzej Wiśniewski
 • Dla szkół ponadgimnazjalnych

  1. „Co to jest przejścia fazowe w fizyce i gdzie je spotykamy” – Prof. Mykola Korynevskyy
  2. „Powstawanie i ewolucja układów planetarnych” – Prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz
  3. „Teoria i fizyka wysokich energii” – dr hab. Franco Ferrari, prof. US
  4. „Liczby pierwsze w kryptografii” – dr hab. Katarzyna Kuhlmann
  5. „Paradoksy nieskończoności” – dr Tomasz Jędrzejak lub dr Grzegorz Szkibiel lub dr Dawid Kędzierski
  6. „Zloty podział – czyli piękno oczami matematyka” – dr Dawid Kędzierski
  7. „Wzór Eulera od kuchni” – dr Dawid Kędzierski
  8. Kolorowanie map” – dr Dawid Kędzierski
  9. „Origami i trysekcja kata, czyli opowieść o greckiej matematyce” – dr Dawid Kędzierski
  10. „Po sznurku do kłębka – czyli wstęp do rekurencji” – dr Dawid Kędzierski
  11. „Piracki skarb i liczby zespolone” – dr Dawid Kędzierski
  12. „O mirażach i zielonym błysku zachodzącego Słońca” – Dr Tadeusz Molenda
  13. „Źródła światła” – dr Stanisław Prajsnar
  14. Szyfrowanie, a arytmetyka” – dr Grzegorz Szkibiel
  15. „Arytmetyka modulo  n” – dr Grzegorz Szkibiel
  16. „Biofizyka oka” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Zajęcia przedstawiające proces widzenia i funkcje wzroku, charakteryzujące wady wzroku i metody korekcji tych wad, porównujące proces widzenia przez ludzi i zwierzęta.
  17. „Anatomia i choroby oczu / Korekcja wzroku”, dr Natalia Targosz-Ślęczka, dr Mateusz Paczwa
   • Warsztaty dla uczniów klas o profilach matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych (w liczbie 30 osób, z podziałem na 2 grupy 15-osobowe). Zajęcia wyjaśniające budowę i funkcje oka (z wykorzystaniem modeli), przedstawiające wady wzroku i metody korekcji tych wad (za pomocą opraw i szkieł próbnych).
  18. „Maria Skłodowska-Curie” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Wykład opisujący życie i osiągnięcia naszej wybitnej rodaczki w dziedzinie promieniotwórczości.
  19. „Promieniowanie jonizujące w służbie człowieka” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Wykład opisujący rodzaje promieniowania, ich wpływ na organizmy żywe i wykorzystanie w medycynie, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska, przemyśle i energetyce.
  20. „Energia z jądra atomu” – dr Natalia Targosz-Ślęczka
   • Wykład opisujący problemy energetyczne świata, metody wykorzystania energii jądrowej, oraz budowę i działanie elektrowni jądrowej.
  21. „Paradoksy w rachunku prawdopodobieństwa” – dr Andrzej Wiśniewski
  22. „Matematyka niepewności” – dr Andrzej Wiśniewski
  23. „Probabilistyczne rozmaitości” – dr Andrzej Wiśniewski
  24. „Pułapki statystyki” – dr Andrzej Wiśniewski