Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oferuje zajęcia w pracowniach fizycznych dla uczniów szkół na wszystkich etapach edukacji.
W ofercie:

 • obserwacja licznych doświadczeń fizycznych
 • wykonywanie przez uczniów wybranych doświadczeń
 • zajęcia prowadzone przez doświadczoną i profesjonalną kadrę.

Za udostępnienie pracowni fizycznej na 1,5 godz. zajęć  pobieramy stawkę 150zł* + wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia.

*W przypadku podpisania umowy o współpracy z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym powyższa stawka podlega negocjacjom.

Kontakt

Janusz Mielnik

Koordynator ds. zajęć w pracowniach fizycznych

Przeprowadzone zajęcia

 • Zajęcia dla Polsko-Amerykańskich Szkół Prywatnych

  Uczniowie Polsko-Amerykańskich Szkół Prywatnych (ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6E, 70-392 Szczecin) uczęszczają na zajęcia w laboratoriach dydaktycznych Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego od grudnia 2017 r. Zajęcia z fizyki w uczelnianej pracowni prowadzi dr Natalia Targosz-Ślęczka.

  • Na spotkaniu 11.12. przedstawiony został regulamin pracowni oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Analizowane były doświadczenia wprowadzające w świat fizyki doświadczalnej. Uczniowie dyskutowali o znanych im rodzajach sił i sprawdzali eksperymentalnie m.in. prawo Hooke’a.
  • W dniu 08.01. dyskutowano nad właściwościami i budową materii. Uczniowie mogli zbadać gęstości różnych badanych przedmiotów i na podstawie porównania z danymi tablicowymi wydedukować z jakiego materiału zostały wytworzone.
  • Dnia 29.01. zajmowaliśmy się pływaniem ciał, hydrostatyką i aerodynamiką. Eksperymentalnie sprawdzaliśmy warunki pływania ciał, a także wpływ oporów powietrza na spadanie swobodne przedmiotów o różnych kształtach.
  • Podczas zajęć 19.03. badane były zjawiska związane kinematyką, a w szczególności z ruchem jednostajnym prostoliniowym i ruchem przyspieszonym po linii prostej.
  • Na spotkaniu w dniu 16.04. rozpatrywaliśmy zagadnienia dynamiki Newtonowskiej, m.in. swobodne spadanie ciał, opory ruchu, siły bezwładności. Tych ostatnich uczniowie mogli doświadczyć w windzie i mięli okazję wyznaczyć zmianę wskazań wagi (masy własnego ciała) w czasie ruchu windy w fazie ruchu przyspieszonego i opóźnionego.
  • W dniu 14.05. uczniowie analizowali powiązania między pracą, mocą i energią. Dyskutowaliśmy o rodzajach energii, zasadzie zachowania energii i szybkości wykonywanej pracy. Porównywaliśmy indywidualne moce uczniów w procesie pokonywania schodów (przy poruszaniu się wolno i szybko). Wyniki były zdumiewające!