• Skład osobowy

  • Główne kierunki badań

    Molekularne funkcje rozdziału i stałe równowagi reakcji chemicznych. Prowadzimy badania molekularnych funkcji rozdziału, które można obliczyć bez przybliżeń metodą PIMC (path integral Monte Carlo). Pozwala to analizować wpływ anharmoniczności i sprzężenia rotacji i wibracji. Efekty te są szczególnie ważne w wysokich temperaturach i mają znacznie dla termodynamiki statystycznej i chemii w wysokich temperaturach np. w przypadku plazmy.

    Oddziaływanie krótkich i silnych impulsów laserowych z atomami i cząsteczkami. Technologie pozwalają wytwarzać światło w postaci bardzo krótkich i bardzo silnych impulsów, którego czas trwania może być rzędu kilkunastu femtosekund: 1 fs = 10-15 s. Korzystając z tak krótkich impulsów można obserwować i kontrolować przebieg wielu procesów zachodzących w atomach i cząsteczkach, np. można w ten sposób śledzić „krok po kroku” przebieg dysocjacji cząsteczki. Zastosowanie ultrakrótkich impulsów świetlnych może także pomóc w zrozumieniu podstawowych procesów biologicznych. Oprócz czysto badawczych zastosowań z obszaru „czystej nauki” impulsy świetlne o krótkim czasie trwania znajdują zastosowanie praktyczne np. w telekomunikacji światłowodowej. Obok doświadczalnego badania oddziaływania ultrakrótkich impulsów świetlnych z materią istotny jest również opis teoretyczny takiego oddziaływania, który pozwala wyjaśnić nie tylko wyniki pomiarów, ale także przewidywać nowe zjawiska, które mogą być następnie weryfikowane doświadczalnie. W Zakładzie Elektrodynamiki i Optyki prowadzone są, między innymi, badania jonizacji atomów przez ultrakrótkie impulsy świetlne.