• Skład osobowy

  • Główne kierunki badań

    Kosmologia fundamentalna oparta na teoriach unifikacji oddziaływań podstawowych (silne, słabe, elektromagnetyczne i grawitacyjne). Kosmologia superstrunowa i M – teoretyczna. Kosmologia membranowa. Scenariusz kosmologii przed Wielkim Wybuchem oraz superinflacjia. Kosmologia ekpirotyczna i cykliczna. Kosmologia Hořawy – Wittena. Inflacja i wielkoskalowa struktura Wszechświata. Duże dodatkowe wymiary. Fale grawitacyjne. Obserwacje supernowych zastosowane do kosmologii. Kosmologia fantomowa i dualność fantomowa. Kosmologia z nagłymi osobliwościami w przyszłości. Kosmologia chaotyczna. Ciemna energia i kwintesencja. Kosmologia kwantowa i pętlow kosmologia kwantowa. Struktura osobliwości czasoprzestrzennych. Kosmologia niejednorodna. Kosmologia skalowo – tensorowa. Kosmologia konforemnie niezmiennicza. Energia i superenergia w Ogólnej Teorii Względności i kosmologii.

  • Szczecińska Grupa Kosmologiczna