• Skład osobowy

 • Obszar działalności naukowej

  Arytmetyczna Geometria Algebraiczna, Teoria Liczb, Teoria Iwasawy, Formy modularne i reprezentacje Galois, Dynamiczne zeta funkcje, Teoria kryptografii

 • Seminaria

  Geometria Diofantyczna (A. Dąbrowski), wtorek 12.00 – 15.00, s. 205A;
  Tematyka: arytmetyka rozmaitosci algebraicznych, L-funkcje form automorficznych, teoria Iwasawy. Seminarium jest czesciowo szkoleniowe (analityczne metody w geometrii diofantycznej, p-adyczne L-funkcje), ale sa tez omawiane wyniki wlasne oraz nowe wyniki z Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej (dowod hipotezy Serre’a, zastosowanie krzywych eliptycznych i form modularnych do rownan typu Fermata, itp.).
  Seminarium istnieje od roku akademickiego 1998/1999.

 • Konferencje

  • LECTURES ON IWASAWA THEORY OF ELLIPTIC CURVES by John Coates (Cambridge), 21-23 marca 2017, organizator: A. Dąbrowski, Plan wykładów.pdf
  • Konferencja Kryptografia i bezpieczeństwo informacji, Warszawa, 5-6 czerwca 2014, A. Dąbrowski członek komitetu naukowego,
  • „Classical and modular approaches to exponential Diophantine equations”, Max-Planck-Institut fuer Mathematik, Bonn, 13-14 lutego 2007, organizatorzy: Andrzej Dąbrowski i Pieter Moree (MPIM, Bonn).
  • ASPEKTY GEOMETRII NIEPRZEMIENNEJ, Szczecin, 5-15 czerwca 2002, organizator: A. Dąbrowski.