• Skład osobowy

 • Opis działalności

  Zainteresowania naukowe dra hab. J. Kędry obejmują topologię algebraiczną i geometrię symplektyczną ze szczególnym uwzględnieniem grup dyfeomorfizmów rozmaitości oraz topologii rozmaitości i rozwłóknień symplaktycznych. O bogatej działalności matematycznej dra hab. J. Kędry warto poczytać na jego oficjalnej stronie internetowej: homepages.abdn.ac.uk/kedra/pages .

  Z kolei dr hab. F. Prus-Wiśniowski zajmuje się klasyczną i ponowoczesną analizą rzeczywistą, koncentrując się na dwóch obszarach: uogólnionym wahaniu funkcji i teorii szeregów liczbowych ze szczególnym uwzględnieniem własności arytmetycznych i topologicznych zbiorów podsum szeregów rzeczywistych.

 • Seminarium

  Centrum aktywności Zakładu jest Seminarium z Klasycznej Analizy Rzeczywistej, istniejące od roku akademickiego 2011/2012, na które oprócz pracowników Zakładu Topologii uczęszczają regularnie mgr Michał Banakiewicz (Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, doktorant kierownika Zakładu) oraz mgr Marta Pawłowicz. Seminarium ma częściowo charakter szkoleniowy i odbywa się w czwartki w sali 210 w budynku Wydziału od godz. 16:30.

 • Wybrane publikacje pracowników Zakładu Topologii i uczestników Seminarium z Klasycznej Analizy Rzeczywistej:

  1. M. Brandenbursky, J. Kędra, The autonomus norm on Ham(R2n) is bounded, Ann. Math. du Quebec, przyjęta do druku
  2. M. Banakiewicz, F. Prus-Wiśniowski, M-Cantorvals of Ferens type, Math. Slovaca, przyjęta do druku
  3. J.D. Evans, J. Kędra, Pseudoholomorphic tori in the Kodaira-Thurston manifold, Compositio Math. 151 (2015) 2212-2250.
  4. M. Hormozi, F. Prus-Wiśniowski, H. Rosengren, Inclusions of Waterman-Shiba spaces into generalized Wiener classes, J. Math. Anal. Appl. 419 (2014) 428-432.
  5. M. Pawłowicz, Linear combinations of the classic Cantor set, Tatra Mountains Math. Publ. 56 (2013) 47-60.