• Olimpiada Fizyczna

  Olimpiada fizyczna, po matematycznej, jest najstarszą w kraju olimpiadą przedmiotową dla uczniów szkół średnich. Została powołana już w 1951 roku jako pierwsza o takim charakterze olimpiada na świecie. Jej inspiratorem i inicjatorem był wybitny fizyk – prof. Wojciech Rubinowicz, który przy udziale fizyków z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz przy współpracy Polskiego Towarzystwa Fizycznego doprowadził do zorganizowania Olimpiady. Wówczas powołano również osiem Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej. Obecnie jest ich 13.
  Okręg szczeciński, jako dziewiąty, powstał w 1975 roku z siedzibą Zarządu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie przy Zakładzie Fizyki ówczesnej WSP. Zarząd Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Szczecinie stanowili zawsze pracownicy naukowo-dydaktyczni, najpierw Zakładu Fizyki byłej WSP a obecnie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Olimpiada Fizyczna

 • Olimpiada Matematyczna

  Olimpiada Matematyczna – jest konkursem odbywającym się corocznie od ponad 60 lat. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą wykazać się wiedzą oraz zdolnościami matematycznymi. Zawody są trójstopniowe. Udział w finale Olimpiady Matematycznej daje:

  • szóstkę z matematyki na koniec roku,
  • 100% z matematyki na maturze (na poziomie rozszerzonym),
  • wstęp bez egzaminu na wiele wydziałów wyższych uczelni.

  Dodatkowe informacje na temat Olimpiady Matematycznej można znaleźć na stronie : www.om.edu.pl

  Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Szczecinie

  W Szczecinie Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej istnieje od 1985 roku, odpowiada za etap wstępny i okręgowy olimpiady. Swoim zasięgiem obejmuje województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

  Adres: ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

  e-mail: olimpiada.matematyczna@usz.edu.pl

  Skład komitetu:

 • Międzyszkolny Turniej Fizyczny

  Organizatorem Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Obserwatorami Turnieju są przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
  Celem Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest podnoszenie poziomu nauczania fizyki, popularyzacja fizyki, pogłębianie zainteresowania tym przedmiotem oraz wpływanie na trafniejszy wybór kierunku studiów wyższych przez absolwentów szkół średnich.
  Zakres wymagań obejmuje programy nauczania fizyki w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych.
  Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie dowolnych klas szkół ponadgimnazjalnych wytypowani przez szkołę.

  Międzyszkolny Turniej Fizyczny

 • Międzyszkolne Zawody Matematyczne

  Międzyszkolne Zawody Matematyczne to konkurs matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem  Zawodów jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zawody, jak i pozostałe konkursy wojewódzkie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, objęte są patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Do konkursu zgłaszane są czteroosobowe drużyny szkolne lub uczniowie startujący indywidualnie. Zawody są jednoetapowe – w ciągu 180 minut zawodnicy rozwiązują 20 zadań testowych (test wielokrotnego wyboru) i dwa zadania otwarte. Uczestnicy konkursu nie korzystają z kalkulatorów i tablic matematycznych.

   

  Oficjalna strona:

  www.zawody.mat.szc.pl

 • Wektor

  Wektor – był konkursem organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2001- 2015. Współorganizatorami konkursu byli: Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego i VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem maturzystów, którzy samodzielnie opanowali wiedzę i umiejętności z wybranego i ogłoszonego w danym roku szkolnym działu matematyki nie objętego nauczaniem szkolnym.

  Oficjalna strona:

  tutaj.