• Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia

  Przewodnicząca: 

  dr Ewa Ciechanowicz

  Koordynator wydziałowy ds. wymiany studentów: 

  dr hab., prof. US Franciszek Prus-Wiśniowski,

  Nauczyciele akademiccy:

  dr hab. Franco Ferrari, prof. US
  dr Tomasz Denkiewicz
  dr Małgorzata Wieczorek,

  Przedstawiciel doktorantów:

  mgr Katarzyna Leszczyńska

  Przedstawiciel studentów:

  Mateusz Pulikowski

 • Kierunkowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia na kierunku Matematyka

  Kierownik zespołu: 

  dr Małgorzata Wieczorek

  Nauczyciele akademiccy:

  dr hab. Aleksander Felshtyn, prof. US
  dr Tomasz Jędrzejak
  dr Arkadiusz Misztela
  dr Grzegorz Szkibiel
  dr Lucjan Szymaszkiewicz

  Przedstawiciel doktorantów:

  mgr Marta Dudek

  Przedstawiciel studentów: 

  Piotr Szewczyk

 • Zespół Kierunku ds. Jakości i Programów Kształcenia na Kierunku Fizyka:

  Kierownik zespołu:  

  dr Tomasz Denkiewicz

  Nauczyciele akademiccy:

  dr hab. Ryhor Fedaruk, prof. US
  dr Tadeusz Molenda
  dr Stanisław Prajsnar
  dr Natalia Targosz-Ślęczka

  Przedstawiciel doktorantów: 

  mgr Katarzyna Leszczyńska

  Przedstawiciel studentów: 

  Paweł  Kucharski

 • Zespół Kierunku ds. Jakości i Programów Kształcenia na Kierunku Optyka Okularowa:

  Kierownik zespołu:

  dr hab. Marcin Buchowiecki, prof. US

  Nauczyciele akademiccy:

  dr hab. Ryhor Fedaruk, prof. US
  dr Tadeusz Molenda
  dr Stanisław Prajsnar
  dr Marcin Ślęczka

  Przedstawiciel doktorantów: 

  mgr Katarzyna Leszczyńska

  Przedstawiciel studentów: 

  Grzegorz Skierkowski