Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. 
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Załączniki – cz.1
Załączniki – cz.2

Rozporządzenia MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. 
w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. 
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 września 2016 r
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Zarządzenie Rektora US nr 107/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu i modułu kształcenia (sylabusa)

Publikacja:„Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?”  Andrzej Kraśniewski